IT-prosjektledelse/Gjennomføring


Forum Forvaltning

Selskapet ble etablert i 2008 og besitter i dag sterk kompetanse innenfor følgende områder:

  • Prosjektledelse, kvalitetssikring (testledelse) og endringsledelse.
  • IT-anskaffelser og outsourcing.
  • Interimledelse og organisering av interne IT-funksjoner.
  • Virksomhetsarkitektur.

Forum Forvaltning har sitt hovedfokus på salg av konsulenttjenester til mellomstore og store virksomheter i Norge og Norden. Vår kundeportefølje består av store aktører innen dagligvare- og finanssektoren. De siste årene har vi primært jobbet med integrerte verdikjeder innen matvareindustrien, og har opparbeidet oss unik spisskompetanse innenfor dette feltet. Videre har selskapet tung kompetanse innen salgsstøtteprosesser og -løsninger.

Prosjektledelse

Forum Forvaltning bidrar i sine prosjekter til effektivisering og bedre samhandling mellom interne forretningsenheter og eksterne aktører som kunder og leverandører. Vi bistår med innføring av løsninger som bidrar til bedre flyt og mer effektiv logistikk. Vi bistår også med innføring av ulike teknologiske løsninger basert på blant annet MS Dynamics, Sharepoint og MS BI teknologier.

For å sikre en strukturert gjennomføring av prosjektene benyttes blant annet MS Sure Step og Scrum prosjektmetodikk. Prosjektene realiseres i tett dialog med våre kunder for å oppnå optimale løsninger i tillegg til å støtte kundens prosesser.

Jobb/rekruttering

Forum Forvaltning er stadig på jakt etter de riktige kandidatene. Selskapet er i vekst og trenger konsulenter med erfaring innen prosjektledelse eller MS BI teknologier. Gjerne også med erfaring fra supply chain i dagligvaresektoren.

Send oss en mail og legg ved din CV, så tar vi kontakt dersom du er en aktuell kandidat for oss. Vi ser frem til å høre fra deg.